Åkvikknoken

Åkvikknoken (375 moh.) er en frittliggende og massiv bergknaus plassert i et variert skogsområde. Knausen er høy og værhard nok til å stikke opp fra skogen, og kan derfor by på en flott panoramautsikt fra toppen.

Turbeskrivelsen er hentet fra boka "53 toppturer i Heim".

Parkering finnes i veikanten like ved Halsasaga, 300m vest for toppen av Halsabakken. Derfra går man langs en privat skogsbilveg til et vedskur oppe på Mjølkeplassen. Like ved vedskuret starter en traktorveg som følges opp gjennom lia. Hold til venstre i hvert kryss.

Fra vegenden oppom Skartjønna går stien over myrer og gjennom skogholt. Mot slutten blir det brattere et stykke, og plutselig er man oppe på den smale, skogvokste ryggen som fører fram til trimboka og utsiktspunktet.

Det aller høyeste punktet på Halsahalvøya ligger ca. 50 meter sør for trimboka, men de færreste tar seg bryet med å stikke oppom denne toppen. Det er bedre plass og mer panoramautsikt frampå utsiktspunktet.

Halsa IL jobber med å planere og gruslegge sti opp til toppen av Åkvikknoken, noe som vil gjøre turen mer tilgjengelig for enda flere. Når arbeidet er ferdig, sannsynligvis i løpet av 2023, blir vanskelighetsgraden på denne ruta endret fra blå (middels) til grønn (enkel).
Den nye traséen vil kunne avvike noe fra kartskissa. Oppdateringer om dette blir å finne her. 

Det blir bra standard på den opparbeidede stitraséen.

Et annet alternativ for denne turen er å starte ved Åkvika (tynn strek på kartet). Derfra følger man en skogsveg langt oppover lia. Fra der vegen slutter går man på sti, delvis over myr, til man treffer på den opparbeidede grusstien et lite stykke før man er framme.