Blåfjellet, Hitra

Denne 2,3 km lange turen går til øykommunen Hitras høyeste, og Trøndelags ferskeste kommunetopp (på grunn av kommunereformen i 2020). I motsetning til det meste av arealet i Hitra kommune, så er Blåfjellet landfast siden det ikke ligger ute på selve øya Hitra.

Stien opp er godt merket og starter ved en parkeringslomme like nord for Fenestunellen på riksveg 714. Etter et kort stykke langs gammelvegen tar man av og følger ulike bekk- og myrdrag til man ankommer Rølia, den lengste og bratteste lia opp mot fjellet. En del partier er bløte, så joggesko er ikke det beste valget på denne turen.

Blåfjellet sett fra Raudlifjellet

Over tregrensa flater det ut litt, og stien deler seg i to. Den ene (oransje strek i kartet) går til Raudlifjellet i øst, mens den andre går bratt opp ei ur mot vest. Her er det lagt ut tau i den verste bakken. En umerket, litt enklere sti opp denne bakken finnes noen meter lenger sør (tynn strek på kartet).

Den merka stien, med utlagt hjelpetau, følger traséen til høyre. En slakere og umerket sti går opp til venstre i bildet.

Den siste biten til topps er lettgått og man går stort sett på bart fjell mellom bergnabber og små tjern.

Fra toppen ser man over til øya Hitra (til høyre i bildet)

På Blåfjellet kommer man såpass høyt opp og langt ut at man ser nesten hele Hitra, Frøya og Trondheimsleia. Man har også veldig god oversikt over Ørlandet og fjellet Kopparen rett bakom, med sine master og sendere oppe på toppen. Vender man øynene innover kan man se kjente fjell langt oppover trøndelagen og nedover på Møre.