Heim kommunes midtpunkt

Det geografiske midtpunktet i Heim kommune ligger i ei nørdøstvendt fjellside, ikke langt unna Snøfjellet. Med utgangspunkt på Vinjeøra blir turen dit nesten 7 km lang.

Tur nr 37 i boka 53 toppturer i Heim inneholder en rutebeskrivelse til Grytvassfjellet. Turen til Heims midtpunkt følger samme trasé og beskrivelse til å begynne med:

Den rød streken viser omtrentlig trasé for denne turen

"Turen til Grytvassfjellet [og Heim kommunes geografiske midtpunkt] begynner øverst i boligfeltet på Vinjeøra, hvor det er plass til å sette fra seg bilen. Turen starter langs Fjordruta som fører til turistforeningas populære hytter Sollia og Storfiskhytta. Stien går først opp gjennom et hogstfelt, og deretter gjennom furuskogen. I øvre deler av lia og over tregrensa kan det stedvis være ganske bløtt.

Etter hvert kommer man oppå ryggen til Grytvassheia, og følger da denne videre oppover til man treffer på en skiltstolpe som viser at stien deler seg. Den ene stien fortsetter oppå bruna, langs fjorden til Sollia. Mens den man bør følge videre nå, er merket til Storfiskhytta."  

Skratlhaugen (midt i bildet) og Leiråvatnet (bakerst) sett fra toppen av Grytvassfjellet

Den T-merkede stien mot Storfiskhytta følges forbi Skratlhaugen, og helt til man ser ned mot Leiråvatnet fra ryggen av Skratlhaugdalsheia. Der forlates stien, og kursen settes nesten rett vest i det man runder på nordsida av "heia". 

Turmålet, og selve midtpunktet er markert med en gul stolpe på en liten fjellrygg som går opp mot Snøfjellet.