Kløftheia og Veis Ende

Her kan du gå enkle turer som tar deg gjennom naturskjønt og fredelig terreng gjennom skogen langs Skjerlivatnet og bort til Røstlielva østafor Skjerlihaugen. Eller du kan ta turen opp til fjellet for litt videre utsikt - Uansett vil du oppleve en fin tur i lettgått og familievennlig terreng.

For å komme til Skjerlivatnet følger man Vesseseterveien fra Kyrksæterøra, helt til enden ved Skjerlivatnet (vegavgift).

Veis Ende  219 moh.  1,5 km   Grønn gradering
Kløftheia   424 moh.  3,3 km  Blå gradering


Stien langs Skjerlivatnet var tidligere veldig bløt, og merkinga sliten, etter mange år uten vedlikehold, men Friidrettsavdelinga i Kyrksæterøra IL har nå lagt ut klopper over en del bløte myrpartier og merka stien så det skal bli lett å ta seg fram. Utbedringa av stien ble gjort for å spare terrenget for slitasje og ødeleggelser som gjerne oppstår når mange par sko over tid tråkker i den samme stitraséen.

Inne i et granplantefelt oppunder Skjerlihaugen deler stien seg. Den ene stien fortsetter rett fram mot Veis Ende, hvor det er det satt opp en turkasse med bok hvor man gjerne kan skrive seg inn. Selv om det ikke kjøres opp skiløyper hit, er dette også et fint turmål om vinteren. 

Ei bru gjør bekkekryssinga enkel
Ei bru gjør bekkekryssinga enkel

Den andre stien fra stidelet leder over et myrparti og ei bru over ei lita elv. Deretter fortsetter den mellom og over myrdrag, på skrå oppover lia mot skoggrensa. Etter enda en bekkekrysning blir det noe brattere opp mot Kløftheia, før det igjen flater ut mot varden og selve toppunktet. 

Utsikt fra Kløftheia
Utsikt fra Kløftheia

Kløftheia er ikke av de høyeste toppene i området, men man får likevel god oversikt over fjellområdene rundt når man kommer opp. Her finnes det også ei trimbok man kan skrive seg inn i.

De merkede stitraséene ved Skjerlivatnet
De merkede stitraséene ved Skjerlivatnet