Den gule stolpen

Denne turen tar deg meg gjennom et variert landskap, og kan bringe deg både heder ære og en fin premie -såfremt du blir først.

Når man har gått ut av bilen og slengt sekken på ryggen, starter man gåturen gjennom til dels variert skogsterreng. Etter et stykke åpner dog terrenget seg opp og blir mer myrlendt og kupert. Noen steder er traséen ganske bløt, men gjennom noen skogvokste områder får man stundvis gå på litt fastere underlag.

Bjørkalia er bratt der man må skifte kurs, og i stedet følge den kryssende bekken videre på denne turen. Hvis man følger bekkens hovedretning når den gjør en liten sving i landskapet, havner man på en liten rygg. Ved å følge denne ryggen vil man, på høyre side, etter hvert kunne se Den gule stolpen.

Den gule stolpen. Illustrasjonsbilde.
Den gule stolpen. Illustrasjonsbilde.

Kanskje blir du den første som finner den? Fotografér i så fall metallplata og send den på epost til:
post@HeimTur.no

Denne turen graderes til middels vanskelig, og det anbefales å ikke starte turen hit for sent på dagen siden sommersola forsvinner ganske tidlig bak horisonten. Men til gjengjeld er den veldig tidlig oppe om morgenen.

Finn ut mer om Den gule stolpen.